Google Analytics Qualified Individual

Waar komen mijn websitebezoekers vandaan?
Wat doen ze op mijn site?
Hoe verbeter ik mijn website met behulp van Google Analytics?

Al dit soort vragen kunnen we voor u beantwoorden. We kunnen uw Google Analytics inrichten en u helpen met het toepassen van de verkregen inzichten. We kunnen de statistieken interpreteren en vertalen naar concrete verbeteringen.

We zijn getraind in Google Analytics en zijn officieel gecertificeerd als Google Analytics-specialist na het behalen van het officiele examen.